Beheer en onderhoud van de netwerkomgeving wordt afgestemd op uw situatie. Er zijn diverse mogelijkheden. Op basis van uw wensen, huidige infrastructuur, budget en uw eigen kennis/bezetting (IT-afdeling, systeembeheerder) bekijken we samen met u naar de best passende ondersteuningsvorm.

 

De belangrijkste voordelen:

  • Continuïteit: door het proactief monitoren van uw omgeving heeft u een stabiele en veilige ICT omgeving.
  • Focus: u kunt zich volledig richten op de kernactiviteiten van uw onderneming.
  • Kennis: onze specialisten waken over al uw ICT.
  • Contact: U heeft één aanspreekpunt voor al uw ICT-vragen.
  • Flexibel: support is te allen tijde uit te breiden of af te bouwen.

ICT beheer en onderhoud op contractbasis (SLA)

Deze dienst worden aangeboden op contractbasis, zodat u precies weet waarvoor u kiest en wat u mag verwachten. Bovendien heeft u een goed beeld van de prijsstelling.

 

We bieden de volgende soorten ondersteuning:

Onsite beheer
Volledig ICT beheer met periodiek support op uw locatie door een engineer van PC Consultance. Zodoende heeft u de beschikking over een volledige en up-to-date infrastructuur.

Remote Beheer
Proactief systeembeheer op afstand vanuit het Remote Beheer Control Centrum. Indien gewenst ontvangt u een verslaglegging van updates over ondernomen en te ondernemen acties.

Remote Monitoring
Continue bewaking van uw serverpark. Met deze vorm van dienstverlening verzekert u zich van een ultra snelle reactietijd op (dreigende) problemen en dus een hoge beschikbaarheid.

Supportdesk 24×7
Met deze vorm van support heeft u 362 dagen per jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week de beschikking over support. (Kerst en Oud & Nieuw uitgesloten)

Meer informatie?

Netwerkbeheer en onderhoud onder de loep nemen voor uw bedrijf? Wij wisselen graag met u van gedachten. Daarbij nemen we uw huidige situatie onder de loep en geven u een advies over het beheer en onderhoud van uw netwerkomgeving en IT infrastructuur. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.